ประวัติและผลงาน

ประวัติ อาจารย์ ภูวนัย วรรณสอน อ.เก่ง
อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) 
วิทยากรและนวัตกรด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com 
“อนาคตกำหนดได้” เลือกคณะ เลือกอนาคต
 
- ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการศึกษามากว่า 10 ปี และเป็นวิทยากรพิเศษ
ให้กับโรงเรียน อาชีวศึกษา สพฐ.และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า 500 สถาบัน
- นวัตกรด้านเทคโนโลยีการศึกษา intelligent cloud learning
- ผู้ดำเนินรายการ U-Review เปิดมุมมองใหม่ เลือกคณะมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูล  
- วิทยากรพิเศษด้านเทคโนโลยีการศึกษา Digital TV MONO29
- วิทยากรพิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ม.ศิลปากร ฯลฯ
- วิทยากรพิเศษด้านไอทีกรมส่งเสริมการส่งออก
- ผู้ร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
- ผู้พัฒนาเว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศต่อเนื่อง10 ปี www.eduzones.com
- ผู้อำนวยการโครงการ Eduzones Expo มหกรรมอุดมศึกษาร่วมจัดโดย สกอ.
- ที่ปรึกษาโครงการเว็บไซต์คุณธรรม ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- วิทยากรพิเศษ รายการถนนสายการศึกษา Nation Channel
- วิทยากรพิเศษ วิทยุออนไลน์ด้านการศึกษา FM102 คลื่นคนทำงาน
- วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
- วิทยากรพิเศษ อุทยานการเรียนรู้ TK park
- ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนออกแบบและบริหารเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ 
ติดตาม

http://www.ajkeng.com/

https://twitter.com/AjKengp

https://www.facebook.com/ajkengp

https://www.youtube.com/user/ajkengp

https://instagram.com/AjKengp


AdmissionPremium.com  

“อนาคตกำหนดได้” เลือกคณะ เลือกอนาคต

Bangkok, Thailand Tel. 021975935 , 098 746 3591


ผลงาน

 • ปี 2544 - 2545
  • กรรมผู้จัดการ  บ.สตาร์ทอัพ ดีไซน์ แอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด  สถาบันสอนออกแบบและบริหารเว็บไซต์ และผู้ให้บริการทางด้านเว็บไซต์ ซอฟแวร์ที่ได้รับความไว้วางใจ จากองค์กรของรัฐ และเอกชน ใช้บริการกว่า 200 องค์กรทั่วประเทศ
  • วิทยากรบรรยายและอาจารย์พิเศษด้านไอทีและ E-commerce ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นและหน่วยงานรัฐ เอกชน ฯลฯ
  • ผู้ก่อตั้ง Quickwww เว็บ E-commerce สำเร็จรูปที่แรกในประเทศ
 • ปี 2546 - 2556
  • Supper Webmaster เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ www.eduzones.com
  • อดีตกรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  • ที่ปรึกษาศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th 
 • ที่ปรึกษาโครงการเว็บไซต์คุณธรรม ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
 • ผู้จัดการ บริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์ www.eduzones.com ,
  นิตยสาร Eduzones Magazine และกิจกรรมการตลาดด้านสังคมและการศึกษา
 • ผู้อำนวยการโครงการ TARO To School กิจกรรมบรรยายสร้างวิสัยทัศน์นักเรียนไทย
  ให้นักเรียน 30 จังหวัดทั่วประเทศ
 • ผู้อำนวยการโครงการ TARO Free Net โครงการทดสอบความฟิต พิชิต Admissions มีนักเรียนร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า 1 แสนคน
 • ผู้อำนวยการโครงการ Eduzones Expo มหกรรมอุดมศึกษาและศึกษาต่อต่างประเทศร่วมจัดโดย สกอ.
 • พิธีกรและวิทยากรโครงการ Freedom Classroom อิสระแห่งการเรียนรู้
 • นิทรรศการการศึกษา 15 จังหวัดทั่วประเทศ  ร่วมจัดโดย สพฐ.
 • พิธีกรและวิทยากรโครงการ Future Classroom เปิดโลกการเรียนรู้แห่งอนาคต
  นิทรรศการการศึกษา 12 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัดโดย สทศ,กองทุน กรอ.,สกอ.
 • พิธีกรโครงการ Admission สัญจร  กิจกรรมบรรยายเรื่อง Admissions 
  ใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัดโดย สกอ.
 • ผู้ดำเนินรายการใน Eduzones Expo มหกรรมอุดมศึกษาและศึกษาต่อต่างประเทศร่วมจัดโดย สกอ.
 • วิทยากรพิเศษ  บรรยายให้นักเรียน 30 จังหวัดทั่วประเทศ อาธิเช่น
  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล์  โรงเรียนปทุมวิไล  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนแม่พระฟาติมา 
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนพระแม่มารีสาทร โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน โรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัลย์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพฯ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา  โรงเรียนนครนายกวิทยาคมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนราชินีบูรณะ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โรงเรียนวินิตศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ฯลฯ
 • วิทยากรพิเศษ รายการถนนสายการศึกษา Nation Channel
 • วิทยากรพิเศษ วิทยุออนไลน์ด้านการศึกษา Channel E
 • วิทยากรพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 • วิทยากรพิเศษ อุทยานการเรียนรู้ TK park

 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  • + กรรมการผู้จัดการบริษัท อัพบีน จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ AdmissionPremium.com
   “อนาคตกำหนดได้” เลือกคณะ เลือกอนาคต
   + วิทยากรอบรม Admission Planning “วางแผนดี มีอนาคต” ให้กับคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ 


   Admission Genius “ฉลาดเลือกด้วยข้อมูล”   AdmissionPremium OnTour
   ตอน “The 4-Year Future เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต”
   Admission Planning “วางแผนดี มีอนาคต” ให้กับคุณครูแนะแนวทั่วประเทศ