• สารสนเทศการแพทย์ ไอทีีบวกการแพทย์ รองรับ #เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต ...

สารสนเทศการแพทย์ ไอทีีบวกการแพทย์ รองรับ #เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต ...

เมื่อองค์กรต่างๆหันมาเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เจ้าหน้าที่ด้าน ...