สื่อการสอน เลือกใช้อุปกรณ์บันทึก เสียง ภาพ และโปรแกรมอย่างไรให้เวิร์ค : edtech.in.th
การเลือกใช้อุปกรณ์ในบันทึก เสียง ภาพ วีดีโอ
เพื่อสร้างบทเรียนให้มีคุณภาพ

โดย อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) , 
อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) 
วิทยากรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีระดับประเ­ทศ
และผู้ก่อตั้ง edtech.in.th : Thailand Education Technology

ติดตาม 
www.edtech.in.th
การศึกษา + เทคโนโลยี + ง่าย = ใช้ได้จริง