คณะในฝันอันดับ 5 ของเด็กไทย

 

ถ้าเลือกได้คณะในฝันของน้องคือ? นี่คือคำถามจากการสำรวจความคิดเห็นของน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ในปีที่ผ่านมาจำนวน 4,500 คนทั่วประเทศโดยเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ผลปรากฏว่าอันดับหนึ่งคณะแพทยศาสตร์ อันดับสองคณะเภสัชศาสตร์ อันดับสามคณะมนุษยศาสตร์

อันดับสี่คณะอักษรศาสตร์ และอันดับห้าคณะนิเทศศาสตร์ โดยวันนี้จะชวนน้องๆ มาวางแผนสู่การเรียนคณะในฝันอันดับที่ 5 คือคณะนิเทศศาสตร์ ผ่าน 4 ขั้นตอน


รู้จักตัวเอง

“พลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าความรู้ คือการรู้ว่าตัวเองอยากรู้และชอบอะไร” ความสำเร็จของคนส่วนใหญ่เริ่มจากจุดนี้ จึงอยากชวนน้องๆ หมั่นสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบที่เราเป็นนั้นคืออะไร เคล็ดลับง่ายๆคือสิ่งไหนที่เราทำหรืออยู่ด้วยนานๆแล้วไม่เบื่อ อยากตื่นขึ้นมาทำทุกวัน แสดงว่าใกล้เจอแล้ว

แต่ถ้ายังไม่เจอก็จงหาต่อไป เชื่อว่าถ้าเราหาสักวันต้องเจอ

จุดที่สังเกตได้อีกอย่างคือบุคลิกภาพของเรามีความเหมาะสมกับแต่ละคณะสาขาที่กำลังจะเรียนหรือไม่ สำหรับน้องที่สนใจเรียนด้านนิเทศศาสตร์ บุคลิกภาพที่เหมาะกับสาขานี้คือเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชอบติดตามข้อมูลข่าวสาร และทักษะสำคัญคือต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะสาขานี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง


รู้จักงานและอาชีพ

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ มีงานรองรับที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าสาขาที่จบเกี่ยวกับอะไร เช่นคณะนิเทศศาสตร์สาขาการโฆษณา ก็จะทำงานเป็นนักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักการตลาด คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ก็จะทำงานเป็นพิธีกร ดีเจ ผู้อำนวยการผลิต   ผู้กำกับ นักเขียนบท นักจัดรายการวิทยุ ช่างภาพ

ส่วนสาขาที่จะหางานง่ายในอนาคต คือสาขาที่ตรงกับเทรนด์ดิจิตอล เช่น

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์  สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

อัตราเงินเดือนของผู้เริ่มต้นทำงานที่จบคณะนี้

สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อยู่ระหว่าง 15,000-20,000 บาท

สาขาประชาสัมพันธ์  อยู่ระหว่าง 15,000-20,000 บาท

สาขาการโฆษณา  อยู่ระหว่าง 18,000-30,000 บาท

สาขาวิชาภาพยนตร์  อยู่ระหว่าง 18,000-25,000 บาท

สาขาวารสารศาสตร์ อยู่ระหว่าง 15,000-20,000 บาท

สาขามัลติมีเดีย อยู่ระหว่าง 20,000-30,000 บาท

เงินเดือนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลงานและฝีมือ แนะนำน้องๆ ระหว่างเรียนให้ทำงานควบคู่ไปพร้อมกับสะสมผลงานเป็น Portfolio ทักษะสำคัญของการทำงานในอาชีพนี้คือความอดทนและการควบคุมอารมณ์เพราะต้องสื่อสารและทำงานกับผู้คนที่หลากหลาย

 

วิเคราะห์โอกาสงานคณะนิเทศศาสตร์
รู้จักคณะสาขา

ปัจจุบันคณะนิเทศศาสตร์ มีสาขาที่หลากหลายมากตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น วารสารและสื่อออนไลน์ ลูกค้าสัมพันธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ มัลติมีเดีย สื่อสารการกีฬา สื่อดิจิทัล  สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ การสื่อสารแบรนด์  ศิลปะการแสดงและการเขียนบท มัลติมีเดีย ฯลฯ

คณะนิเทศศาสตร์จะมีในเกือบทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะสาขาใหม่ๆ มหาวิทยาลัยเอกชนจะมีความได้เปรียบในการปรับเปลี่ยนเร็วให้ทันกับความต้องการของตลาด เช่น คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีปทุม ที่มุ่งเน้นการเรียนที่เสริมสร้างทักษะด้านการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลอย่างเจาะลึก ด้วยหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร ฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์จริงระดับฮอลลีวู้ด สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และอาจารย์พิเศษที่เป็นตัวจริงในวงการภาพยนตร์ ผสมผสานการเรียนทฤษฎีอย่างเข้มข้นเพื่อให้เข้าใจศาสตร์ของภาพยนตร์อย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ สู่การเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลกระแสหลักมืออาชีพ


รู้จักหนทางสอบติด

การเข้าศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ผ่านระบบการคัดเลือกในหลายรูปแบบทั้งทุน สอบตรง โควตา แอดมิชชั่น หากน้องๆ ต้องการความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในคณะนี้และคณะอื่นๆ สามารถเข้าไปใช้โปรแกรม Admission Planning “วางแผนดี...มีอนาคต” ได้ทาง AdmissionPremium.com โดยโปรแกรมจะช่วยตั้งแต่ประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขานั้นๆ ไปจนถึงการวางแผนและวิเคราะห์คะแนนเพื่อเพิ่มโอกาสในสอบติด


 

"จงจริงใจกับความจริงที่ใช่เรา อย่าเรียนตามเขาเพราะแค่เท่"


มีความสุขกับชีวิตและการเรียนนะครับ

อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) https://twitter.com/AjKengp  

อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) https://twitter.com/kong3952

ผู้ก่อตั้ง AdmissionPremium.com “เลือกคณะ เลือกอนาคต”