บทความ

สารสนเทศการแพทย์ ไอทีีบวกการแพทย์ รองรับ #เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต ...

เมื่อองค์กรต่างๆหันมาเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล เจ้าหน้าที่ด้าน IT และสารสนเทศจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการวางระบบ การจัดเก็บฐานข้อมูลและการดึงเอาข้อมูลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ...

สารสนเทศการลงทุน "เก่งไอทีเล่นหุ้นเป็น เห็นอนาค...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวมเร็ว เศรษฐกิจเติบโตได้ด้วยการลงทุน การเล่นหุ้นเองก็แสนง่ายดายด้วยปลายนิ้วจิ้ม เป็นยุคที่กระแสของหุ้นคือกระแสของโลก และมันคงดีไม่น้อยหากเราจะสามารถวิเคราะห์กระแสงของหุ้นได้ ...

คณะในฝันอันดับ 5 ของเด็กไทย

ถ้าเลือกได้คณะในฝันของน้องคือ? นี่คือคำถามจากการสำรวจความคิดเห็นของน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ในปีที่ผ่านมาจำนวน 4,500 คนทั่วประเทศโดยเว็บไซต์ AdmissionPremium.com ...

ดูทั้งหมด

วีดีโอ

Admission Premium Talk “อนาคตกำหนดได้” เลือกคณะ...

กิจกรรม Admission Premium Talk จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 58 ที่ผ่านมา โดยน้องๆ ได้มีโอกาสปรึกษาการเลือกคณะกับผู้เชี่ยวช­าญแบบ Premium ตัวต่อตัวเพื่อนำเอาข้อมูลที่ได้รับไปใช้เ­ป็นแนวทางในการจัดอันดับการเลือกคณะของตนเ­อง ...

สื่อการสอน เลือกใช้อุปกรณ์บันทึก เสียง ภาพ และโปรแกรมอย่างไรให้เวิร์ค ...

การเลือกใช้อุปกรณ์ในบันทึก เสียง ภาพ วีดีโอ เพื่อสร้างบทเรียนให้มีคุณภาพ โดย อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) , อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) วิทยากรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีระดับประเ­ทศ ...

Smart Classroom ห้องเรียนอัจฉริยะราคา 900 บาท :...

อุปกรณ์ราคาประหยัดที่สามารถเปลี่ยน ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะได้ โดย อาจารย์ศักดา ดีคำป้อ (อ.ก้อง) , อาจารย์ภูวนัย วรรณสอน (อ.เก่ง) วิทยากรด้านการศึกษาและเทคโนโลยีระดับประเ­ทศ ...

ดูทั้งหมด

แนะนำเว็บไซต์นี้ให้เพื่อนท่าน